มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน จังหวัดลำพูน

มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 29

ในวันอาทิตย์ ที่ 19 มิถุนายน 2565 เวลาตั้งแต่ 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์