มอบกระเบื้องในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้

วันที่ 5 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลศรีวิชัย ลงพื้นที่เพื่อมอบกระเบื้องในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่ ราย นายทวี แสนเรือน บ้านเลขที่ 434 หมู่ 10 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: กองสวัสดิการสังคม,ภาพกิจกรรม