มอบถุงยังชีพและที่นอนลม

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน ร่วมกับกองสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ มอบที่นอนลม และถุงยังชีพให้กับผู้พิการในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย

Categories: กองสวัสดิการสังคม