มอบเงินสงสงเคราะห์ ผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภค – บริโภค

มอบเงินสงสงเคราะห์ ผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภค – บริโภค

วันอังคาร ที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. กองสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ เทศบาลตำบลศรีวิชัย ประสาน มูลนิธิ ป๋อเต๊กตึ้ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มอบเงินสงสงเคราะห์ จำนวน 20,000 บาท และมูลนิธิลำพูนสามัคคีการกุุศล จังหวัดลำพูน มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภค – บริโภค แก่ นายสอง มหาพรม และเด็กหญิงปัญญาวดี มหาพรม บ้านเลขที่ 41 หมู่ 8 ตำบลศรีวิชัยอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยมีนายกเทศมนตรีและผู้ใหญ่บ้าน ร่วมมอบของดังกล่าว

Categories: ภาพกิจกรรม