รดน้ำดำหัวนายกเทศมนตรี

วันที่ 24 เมษายน 2561 คณะผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลศรีวิชัยร่วมกัน รดน้ำดำหัว นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย

Categories: ภาพกิจกรรม