รดน้ำดำหัว (นายผู้มีแต่ให้) พล.ท.ไชยยันต์ จิตนิยม เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย

วันที่ 29 เมษายน 2567 นายประเวศน์ พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยนายสัญชัย หลวงใน นายกเทศมนตรีตำบลดงดำ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและพนักงานเจ้าที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมรดน้ำดำหัว พล.ท.ไชยยันต์ จิตนิยม (นายผู้มีแต่ให้) เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทยซึ่งถือเป็นการสืบทอด ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชาวล้านนามาแต่โบราณ

 

Categories: ภาพกิจกรรม