รับการตรวจติดตามพื้นที่ Safe Zone (ห้องปลอดฝุ่นควัน)

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับการตรวจติดตามพื้นที่ Safe Zone (ห้องปลอดฝุ่นควัน) โดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ ซึ่งได้แนะนำแนวทางในการลดการสัมผัสฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) และป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ภาพกิจกรรม