รับชำระภาษีนอกสถานที่ บ้านแม่อีไฮ หมู่ 2

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 นายประเวศน์ พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลศรีวิชัย ออกหน่วยบริการ รับชำระภาษีนอกสถานที่ ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านแม่อีไฮ หมู่ 2

 

 

Categories: กองคลัง,ภาพกิจกรรม