รับชำระภาษีนอกสถานที่ บ้านบารมีศรีวิชัย หมู่ 13

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นายประเวศน์ พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลศรีวิชัย บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ณ ศาลาเอนกประสงค์

Categories: กองคลัง,ภาพกิจกรรม