รับชำระภาษีนอกสถานที่ บ้านศรีบุญเรือง หมู่ 9

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 นายประเวศน์ พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลศรีวิชัย บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านศรีบุญเรือง หมู่ 9

 

Categories: กองคลัง,ภาพกิจกรรม