รับชำระภาษีนอกสถานที่ บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ 8

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 นายประเวศน์ พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลศรีวิชัย บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ 8

 

 

Categories: กองคลัง,ภาพกิจกรรม