รับชำระภาษีนอกสถานที่ บ้านห้วยบง หมู่ 3

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 นายประเวศน์ พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลศรีวิชัย บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านห้วยบง หมู่ 3

 

Categories: กองคลัง,ภาพกิจกรรม