รับชำระภาษีนอกสถานที่ บ้านใหม่สวรรค์ หมู่ 11

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 นายประเวศน์ พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลศรีวิชัย บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านใหม่สวรรค์ หมู่ 11

 

Categories: กองคลัง,ภาพกิจกรรม