รับชำระภาษีนอกสถานที่ บ้านอุดมพัฒนา หมู่ 12

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 นายประเวศน์ พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลศรีวิชัย บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านอุดมพัฒนา หมู่ 12

 

Categories: กองคลัง,ภาพกิจกรรม