รับมอบถุงยังชีพ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลศรีวิชัย รับมอบถุงยังชีพจาก นางฐิติรัตน์ จันทร์โอภาส นายกกิ่งกาชาดอำเภอลี้ เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบและกักตัว 14 วัน จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่ตำบลศรีวิชัย จำนวน 3 ราย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: กองสวัสดิการสังคม,ข่าวประชาสัมพันธ์