ร่วมพิธีเปิดถนน และ สะพานบุญ ตามรอยครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา 

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดยนายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย  มอบหมายนายปาลีวัฒน์  เมายศ  รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย ร่วมพิธีเปิดถนน และ สะพานบุญ ตามรอยครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา โดยถนนเส้นทางดังกล่าวเเละสะพานบุญ ได้รับความร่วมมือจาก คณะศรัทธาประชาชนชาวอำเภอลี้ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนก่อสร้างถนนลูกรัง และก่อสร้างสะพานบุญตามรอยครูบา เจ้าชัยยะวงศาพัฒนา เพื่อเชื่อมเส้นทางระหว่างบ้านลี้ หมู่ที่ 6 และบ้านพระธาตุห้าดวง หมู่ที่ 15 ตำบลลี้  อำเภอลี้ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็น ประธานในพิธีลงจอบแรกในการก่อสร้างถนนฯ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา  ซึ่งถนนเส้นทางนี้ จะสร้างประโยชน์และสามารถอำนวยความสะดวก เป็นเส้นทางในการขนส่ง พืชผลทางการเกษตรให้แก่ประชาชนพื้นที่อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

Categories: ภาพกิจกรรม