ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธี บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อร่วมดำเนินโครงการหมู่บ้านจัดการขยะแบบองค์รวม “ เทศบาลตำบลศรีวิชัยสะอาด ปราศจากโฟม (No Form)” ระหว่างเทศบาลตำบลศรีวิชัย กับฝ่ายปกครองตำบลศรีวิชัย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม