ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายบ้านเรือนจากเหตุวาตภัยพายุฤดูร้อน

เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยพายุฤดูร้อน ลมกระโชกแรง เมื่อคืนวันที่ 26 เมษายน 2565 และเมื่อคืนวันที่ 28 เมษายน 2565 ในเขตเทศบาลตำบลศรีวิชัย โดยประชาชนได้รับความเสียหายจำนวน 10 ครัวเรือน หลังคากระเบื้องได้รับความเสียหาย จำนวน 54 แผ่น ครอบ 32 แผ่น และเบื้องต้นทางเทศบาลได้นำกระเบื้องไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อซ่อมแซมโดยเร่งด่วนแล้ว

Categories: ภาพกิจกรรม,สำนักปลัดเทศบาล