ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่

วันที่ 25 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลศรีวิชัย ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุดังกล่าวต่อไป

 

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม