ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์ข้อมูลประชาชนที่ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลตำบลศรีวิชัย ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์ข้อมูลประชาชนที่ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือเนื่องจากได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทั้ง 13 หมู่บ้านในตำบลศรีวิชัย เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือต่อไป

 

Categories: ภาพกิจกรรม