ลงพื้นที่แนะนำวิธีแจ้งข้อมูลตำแหน่งที่ดินทำกิน ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ โครงการ “บอกดิน 3”

เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัยได้มอบหมายให้แผนงานส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่แนะนำวิธีแจ้งข้อมูลตำแหน่งที่ดินทำกิน ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ โครงการ “บอกดิน 3”เพื่อนำข้อมูลที่ดินของประชาชนมาบริหารจัดการที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมาย และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องที่ดินทำกิน ณ บ้านปาง หมู่ที่ 1  บ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่ 4 บ้านแม่ป้อกเหนือ หมู่ที่ 5  บ้านแม่ป้อก หมู่ที่ 6 บ้านแม่จ๋อง หมู่ที่ 7 บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ 8 บ้านศรีวิชัย หมู่ที่ 10 บ้านใหม่สวรรค์ หมู่ที่ 11 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 8 –26 เมษายน 2565

Categories: ภาพกิจกรรม,สำนักปลัดเทศบาล