วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลศรีวิชัย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมี นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในตำบลศรีวิชัย เข้าร่วมงาน ภายในงานจัดให้มีกิจกรรม ดังนี้ การแสดงของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ การแสดงของเด็กและเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆในตำบลศรีวิชัย ซุ้มกิจกรรมให้ผู้ที่มาร่วมงานร่วมสนุกเพื่อรับของรางวัลจากหน่วยงานราชการอื่น อาทิ กศน.อำเภอลี้ หน่วยป้องกันและรักษาป่าอำเภอบ้านโฮ่ง รวมทั้งกิจกรรมบนเวทีกลางเพื่อลุ้นรับของรางวัลต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุนของรางวัลทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ณ บริเวณสนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ภาพกิจกรรม