กิจกรรมทำความสะอาดห้องเรียนและของเล่น เพื่อป้องกันโรคมือเท้าปากในเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีวิชัย

กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งภายในและภายนอก ร่วมทั้งอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อป้องกันโรคมือเท้าปาก (Hand foot and mouth disease) ซึ่งเป็นโรคที่พบบ่อยในเด็ก โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝน ซึ่งต้องเน้นเรื่องการล้างมือ ทำความสะอาดของเล่น ความสะอาดของน้ำดื่มและอาหาร หลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะร่วมกันโดยเฉพาะแก้วน้ำ ขวดนม ช้อน จานอาหาร  เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีวิชัย

Categories: กองการศึกษา,ภาพกิจกรรม