สร้างฝายเพื่อชะลอน้ำในพื้นที่ป่า บ้านแม่ป้อกเหนือ หมู่ที่ 5

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นำโดย นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และ นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันสร้างฝายเพื่อชะลอน้ำในพื้นที่ป่า บ้านแม่ป้อกเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม