สำรวจความเสียหายของถนนสาธารณประโยชน์และพื้นที่ทางเกษตรหลังจากเกิดพายุ โนรู

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย กองช่างงานส่งเสริมการเกษตรและแหล่งน้ำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำบลศรีวิชัย สำรวจความเสียหายของถนนสาธารณประโยชน์และพื้นที่ทางเกษตรหลังจากเกิดพายุ โนรู ที่ผ่านมา  ะโยชน์และพื้นที่ทางการเกษตรหลังจากพายุ โนรู ที่ผ่านมา

Categories: ภาพกิจกรรม