ส่งมอบบ้านตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้พิการ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย ลงพื้นที่ร่วมกับ นายมนู ศรีประสาท รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายอนุสรณ์ เตจ๊ะสังข์ ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่กองช่างและกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลศรีวิชัย เพื่อทำการส่งมอบบ้านตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้พิการ ราย นายดวง ตุ้ยคง ผู้พิการทางการมองเห็น ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน งบประมาณในการก่อสร้าง 50,000.- บาท ณ บ้านเลขที่ 274/1 หมู่ 3 บ้านห้วยบง ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: กองสวัสดิการสังคม,ภาพกิจกรรม