อบรมให้ความรู้การใช้อุปกรณ์กู้ชีพแก่นักเรียน

วันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เทศบาลตำบลศรีวิชัย จัดโครงการอบรมให้ความรู้การใช้อุปกรณ์กู้ชีพแก่นักเรียน เพื่อพัฒนาความรู้ระดับพื้นฐาน ให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และให้นักเรียนสามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้อง ณ โรงเรียนบ้านปาง ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ภาพกิจกรรม