เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัย

วันที่ 19-22 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลศรีวิชัย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านแม่เทย

Categories: กองการศึกษา,ภาพกิจกรรม