เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.อำเภอลี้

วันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำทีมงานจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.อำเภอลี้ กิจกรรมการพัฒนาทำความสะอาดบริเวณวัดสันวิไล หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดย นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้เป็นประธานในพิธีฯ

 

Categories: ภาพกิจกรรม