เชิญชวนเข้ายื่นข้อเสนอจ้างเหมาก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ลพ.ถ. 30-001 สายบ้านห้วยบง ถึง บ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก

เชิญชวนเข้ายื่นข้อเสนอจ้างเหมาก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายทาง ลพ.ถ. 30-001 สายบ้านห้วยบง ถึง บ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่ 4 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยวิธีคัดเลือก

Categories: ประกาศสอบราคาและประกวดราคา