เชิญชวนเข้ายื่นข้อเสนอจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านแม่ป้อก หมู่ที่ 6 โดยวิธีคัดเลือก

เชิญชวนเข้ายื่นข้อเสนอจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
บ้านแม่ป้อก หมู่ที่ 6 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยวิธีคัดเลือก

Categories: ประกาศสอบราคาและประกวดราคา