เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีวิชัย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2556

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีวิชัย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2556

Categories: เทศบัญญัติ