เทศบาลตำบลศรีวิชัยร่วมกับทหารสำนักงานพัฒนา ภาค 3 ลงพื้นที่เพื่อยืนยันจุดดำเนินการขุดลอก อ่างเก็บน้ำสาธารณะ และฝายน้ำล้น ในเขตพื้นที่ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายประเวศน์ พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย ลงพื้นที่ร่วมกับทหารสำนักงานพัฒนา ภาค 3 ลงพื้นที่เพื่อยืนยันจุดดำเนินการขุดลอก อ่างเก็บน้ำสาธารณะ และฝายน้ำล้น ในเขตพื้นที่ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ภาพกิจกรรม