เทศบาลตำบลศรีวิชัย จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย แทนตำแหน่งที่ว่าง

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 09:00 น. เทศบาลตำบลศรีวิชัย จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย แทนตำแหน่งที่ว่าง ณ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา อำภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: สำนักปลัดเทศบาล