เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกับประชาชน เข้าร่วมงานประเพณีสรงน้ำม่อนพระธาตุ

วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกับประชาชน เข้าร่วมงานประเพณีสรงน้ำม่อนพระธาตุ วัดแม่ป้อกในหมู่ 4  ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: กองการศึกษา