เทศบาลตำบลศรีวิชัย เข้าร่วมทำบุญตักบาตรแบบวิถีประเพณีท้องถิ่น

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เทศบาลตำบลศรีวิชัย เข้าร่วมทำบุญตักบาตรแบบวิถ๊ประเพณีท้องถิ่น ณ วัดบ้านปาง หมู่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม