เปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนแม่ตืนวิทยา

วันที่ 20 กันยายน 2562 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนแม่ตืนวิทยา ประจำปีการศึกษา 2562 “กวางทอง เกมส์” เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนได้เล่นกีฬา เพื่อให้มีสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง มีความสามัคคีในหมู่คณะ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ตลอดจนให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และมีคุณลักษณะของการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ณ สนามกีฬาโรงเรียนแม่ตืนวิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม