แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำ

วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลศรีวิชัย นำรถบรรทุกน้ำสำหรับอุปโภค ขนาด 6000 ลิตร ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคในพื้นที่ หมู่ 4 บ้านแม่ป้อกใน ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ภาพกิจกรรม