แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลศรีวิชัย นำรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร นำน้ำสำหรับอุปโภคไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคในพื้นที่ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ภาพกิจกรรม