แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

วันที่ 12 เมษายน 2563 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลศรีวิชัย นำรถบรรทุกน้ำนำน้ำสำหรับอุปโภคจำนวน 2 เที่ยว ปริมาณน้ำ12,000 ลิตร ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำในพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านแม่ป้อกใน และหมู่ที่ 5 บ้านแม่ป้อกเหนือ 5 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ภาพกิจกรรม