แจกน้ำสำหรับอุปโภคให้กับประชาชน

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลศรีวิฃัย โดย เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้นำรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร นำน้ำสำหรับอุปโภคไปแจกจ่ายให้ประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่บ้านแม่จ่อง หมู่ 7 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ภาพกิจกรรม