โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายประเวศน์ พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในตำบลศรีวิชัย และประชาชน เข้าร่วมโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีกิจกรรมการประกวดประดิษฐ์กระทง การเขียนเรียงความ การวาดภาพระบายสี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย

Categories: กองการศึกษา,ภาพกิจกรรม