โครงการประเพณีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวพระสังฆาธิการ ณ วัดแม่ป้อก ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

วันที่ 17 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายประเวศน์ พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกับประชาชน เข้าร่วมโครงการประเพณีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวพระสังฆาธิการ ณ วัดแม่ป้อก ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ภายในงานดังกล่าวมีกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำดำหัวเจ้าคณะตำบล พระสงฆ์ ขบวนแห่เครื่องสักการะ น้ำขมิ้นส้มป่อย และการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของแต่ละหมู่บ้าน

 

Categories: ภาพกิจกรรม