โครงการประเพณีสรงน้ำและรดน้ำดำหัวพระสังฆธิการ ประจำปี 2565

วันที่ 17 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดยนายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศบาลตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนตำบลศรีวิชัย ได้จัดโครงการประเพณีสรงน้ำและรดน้ำดำหัวพระสังฆธิการ ประจำปี 2565 ณ วัดแม่ป้อก ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: กองการศึกษา,ภาพกิจกรรม