โครงการประเพณีหล่อเทียนวันเข้าพรรษา

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้จัดโครงการประเพณีหล่อเทียนวันเข้าพรรษา ณ เทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: กองการศึกษา,ภาพกิจกรรม