โครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยผู้พิการ

นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลศรีวิชัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูนตามโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยผู้พิการ ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูนได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง ราย นายถา ใจมาวิราช หมู่ 8 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

 

 

Categories: ภาพกิจกรรม