โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565

เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดยนายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลศรีวิชัย จัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565  โดยจัดตั้งจุดบริการประชาชนบริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบล ศรีวิชัย ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2565

Categories: ภาพกิจกรรม,สำนักปลัดเทศบาล