โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก

วันที่ 11 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกับสถานีควบคุมไฟป่า จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับจังหวัด เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับปัญหาไฟป่าและการแก้ไฟปัญหาไฟป่า โดยมี นายณฐกร ภัทรวนนท์ เป็นประธานในการจัดโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้

Categories: ภาพกิจกรรม