โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2567

วันที่ 22 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายประเวศน์ พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้ กู้ชีพเทศบาลตำบลศรีวิชัย เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2567 ภายใต้โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้และทักษะด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2567 (รุ่นที่ 1) ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: ภาพกิจกรรม