โครงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดลำพูน

วันที่ 17 มกราคม 2562 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตตรีตำบลศรีวิชัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย เข้าร่วมโครงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดลำพูน ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูนจัดขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านความมั่นคงจังหวัดลำพูน ส่งเสริมการแสดงออกถึงอุดมการณ์ ความรัก ความสามัคคีของประชาชน และความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันหลักของชาติ และสร้างความสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชน โดยมี นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม